19 Nisan 2012 Perşembe

28- Giresun


Fındığı ile tanınan ve Karadeniz Bölgesi'nde yer alan il. Kiraz ve fındığın bütün dünyaya buradan yayıldığı kabul edilir. Yerli halkın çoğunluğunu Türkmen Çepniler oluşturur. 1500'lü yıllardaki Osmanlı Tahrir Defterlerinde yöreye Vilayet-i Çepni de denmektedir.
Giresun ili, Büyük Atatürk'un 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonraki dönemde olan kişisel muhafızlarının (Topal Osman ve Silah Arkadaşları) memleketi olan bir ildir. Şehir, Aksu ve Batlama vadileri arasında denize doğru uzanan bir yarımada üzerinde kurulmuştur, tam karşısında Karadeniz'in tek adası olan Giresun Adası (Aretias) vardır.
Giresun halkı aslen Türk kökenlidir. Cepni Türk'üdür Lazlarla Halkoyunları dışında bir aynılığı yoktur Giresun Çepnileri kültürel olarak tamamen Lazlaşmıştırlar., Gürcü ve Ermeniler de burada yaşamışlardır. Giresun, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmistir.Bununla birlikte 19. yüzyılın baslarinda Alman, Ingiliz ve Çarlık Rusyasi kaynaklarina göre, nüfusun yüzde 70'ye yakınının gayri müslümler olusuyordu. Sonralari Cepni, Türkmen ve Kafkas göcmenleride ilimize yerlestiriliyor.
Giresun isminin kökeni hakkında üç rivayet vardır. Rivayetlerden birincisi; "Kerasus" kelimesinden gelmektedir. Birinci rivâyete göre bu isim, "Kerasus"ta bol miktarda yetişen kirazdan gelmiştir. İkinci rivâyete göre ise; Giresun denize doğru uzanan bir yarımadanın üzerine kurulmuştur. Bu yarımadanın şekli de boynuza benzemektedir. İşte bu sebepten Yunanca'da boynuz anlamına gelen "Keras"dan türemiştir. Üçüncü rivayet ise Spartaküs isyanını bastıran ünlü Romalı General Kerasusa atfen verilmiş olmasıdır.
Kaynak vikipedi ve diğer bilgiler: http://www.giresun.gov.tr/

Hiç yorum yok:

Biten ve Bitmeye Ramak Kalan Dostluklar

40'lı yaşlara dayandık be yavrular. Arkadaşlık, dostluk kavramlarına hep  önem vermişimdir hala da veriyorum. Bu zamana kadar çok...